บริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด

บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด

บริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด

พ.ต.อ.นายแพทย์ ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ

ก่อตั้งขึ้นโดย  พล.ต.ต. นายแพทย์ ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ ประธานกรรมการ

บริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด Green wealth health care 

พล.ต.ต.นายแพทย์ ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ ท่านมีประสบการณ์อันยาวนาน ทางด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยการศัลยกรรมและการดูแลรักษาสุขภาพด้วยยา-เวชภัณฑ์ ตลอดจนมีความรู้ด้านสมุนไพร ที่ได้รับการสั่งสอนจากคุณพ่อ  ซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณ จึงทำให้มีผลงานวิจัยและเกิดนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการนำสมุนไพรมาประยุกต์ เข้ากับการแพทย์สมัยใหม่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ ฯลฯ ต้นปี พ.ศ.2550 ชาวไทยและคนอีกหลายประเทศทั่วโลก ได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชนิดทาได้เป็นครั้งแรก จึงทำให้คุณหมอไพบูลย์ฯเป็นที่รู้จัก และมีคนไข้ขวนขวายมาหาจากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ โดยเน้นคุณค่าส่วนผสมที่อุดมด้วยสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติ ประสานกับเทคโนโลยีในการผลิตชั้นยอด เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเสมอมา

ผลิตภัณฑ์ทุกรายการของบริษัท ล้วนมีคุณภาพเยี่ยม และคุ้มค่าน่าใช้ เมื่อเปรียบทั้งคุณภาพ ปริมาณ และราคา แล้วจะพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถให้คุณประโยชน์ที่สูงมาก และยังช่วยเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย บริษัทให้ความสำคัญเรื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  โดยมีปณิธานที่มุ่งมั่นว่า  :  “นวัตกรรม” เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ เพื่อโอกาสแห่งความมั่งคั่ง