ศูนย์กรีนเวลท์เฮลท์แคร์เชียงราย

ศูนย์กรีนเวลท์เฮลท์แคร์เชียงราย

ศูนย์กรีนเวลท์เฮลท์แคร์เชียงราย (ถนนสันโค้งน้อยเชียงราย)

37/11 หมู่ที่ 15 อาคารเรจินาเพลส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. 088-9462261 , 088-2944259 , 0882944249

พล.ต.ต.นายแพทย์ ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ​ ประธานบริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด​


บทบาทหน้าที่ ศูนย์โมบายกรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ เชียงราย (ถนนสันโค้งน้อยเชียงราย)

ศูนย์โมบาย คือศูนย์ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด โดยมีหน้าที่ ดังนี้

  • กระจายผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด เท่านั้น
  • ให้บริการลูกค้าและสมาชิกของบริษัท อย่างทั่วถึง
  • จัดส่งสินค้าให้สมาชิก บันทึกข้อมูลยอดขาย PV และออกบิลในระบบให้ถูกต้อง
  • รับสมัครสมาชิกใหม่ แนะนำสินค้า และแนะนำแผนธุรกิจ อย่างถูกต้อง
  • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
  • ดูแลสมาชิกที่สั่งซื้อสินค้า ให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  • สื่อสารกับสมาชิก ให้คำแนะนำปรึกษา จัดประชุม อบรมให้ความรู้ในการทำธุรกิจ
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสร้างภาพลักษณ์และแก้ปัญหาต่างๆ เบื้องต้น